Termografiundersøgelse

Vil du have et godt overblik over hvor godt din bolig er isoleret og hvor varmen slipper ud er en termografering et rigtig godt grundlag for at udpege og analysere problemerne så man på en nem og effektiv måde kan nedbringe varmeregningen. Samtidig kan en termografisk gennemgang være med til, at give et bedre allergivenligt indeklima og en bedre boligkomfort.

 

Hvad kan termografi bruges til?

  • Finde skjulte kuldebroer og bygningsfejl – afdæk 50 og 60èrnes byggefejl.
  • Energioptimering af din bolig – spar 20-30 % på varmeregningen.
  • Finde boligens svage punkter – lokaliser de værste ”varmesyndere”.
  • Sikre et godt indeklima og en god komfort.

Termografi billede af hus   Termografi billede af hus   Termografi billede af hus   Termografi billede af hus

Læs mere om Termografi undersøgelse her

 

Radon måling.

Radon er en radioaktiv luftart som er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssig betydning at nedbringe radon i luften indendørs på et så lavt niveau som muligt. Indholdet af radon i indeklimaet er i almindelighed større i enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse end i etagehuse.

Erhvervs- og byggestyrelsen anslår, at 350.000 danske boliger har for høje radongrænseværdier og samtidig har Sundhedsstyrelsen påvist, at ca. 300 dødsfald i Danmark pr. år skyldes lungekræft, som er fremkaldt af radon.

 

Hvad kan radon måling bruges til?

  • Måle indeklimaluft for radonindhold.
  • Lokalisere radonkilder.

 

Nye mål skal sænke dødeligheden.

Formålet med en radon måling er, at give beboere af huse oplysninger om radon niveauet og om muligheden for at reducere indholdet af radon i indeklimaet. Der er i Bygningsreglement 2010 indført et målbart krav og skærpet i anbefalingerne til radon indholdet. Fremover må det indendørs radonindhold ikke overstige 100 Bq per kubikmeter luft.

Læs mere om Radon måling her